Det står mange forskjellige hytter og buer i statsallmenningene i Ringebu. Både gamle steinbuer og nyere i treverk. Dette er gamle hytter og buer brukt i forbindelse med gjeting eller slått, eller jakt og fiske. Flere av dem står i dag åpne for allmennheten, men noen er også forbeholdt gjeterlagene ifm. beitebruken. Noen hytter og buer er også forbeholdt fjelloppsynet.