Generelt

Til sammen er det ca. 30 fiskevatn og over 120 km med bekker og elver i  statsallmenningene i Ringebu. I alle vatn og vassdrag er det ren ørretbestand, med unntak av Flaksjøen der det i tillegg er røye og abbor.

Stangfiske er tillatt i alle vatn. Garn- og oterfiske er kun tillatt for innenbygdsboende, med unntak av Flaksjøen der også utenbygdsboende kan fiske med garn og oter. 

Isfiske er tillatt i Flaksjøen, Hemtjønnet og Koltjønnet mot løsing av isfiskekort på inatur.no

 

Kortsalg

Fiskekort kan kjøpes hos lokale kortselgere, via internett, mobil og selvbetjeningskasser.

KROKFISKE STATSALLMENNING:

Kortet gjelder krokfiske i alle vann og vassdrag i Ringebu østfjell, Hirkjølen og Imsdalen statsallmenninger, bortsett fra særrettsvannene Hirisjøen, Muvatnet, Flåtjønnet og Bølvatnet, hvor det kan fiskes mot løsing av Ringebukortet (se under). I Lille Hirsjøen må privat fiskerettshaver kontaktes. 

Internett
På Inatur kan du enkelt kjøpe fiskekort og skrive det ut på egen skriver.

Mobil
Alle korttyper kan kjøpes via SMS . Dette belastes mobilabonementet eller kredittkort. 

Kortselgere:

G-sport, Ringebu Friisvegen turistsenter Måsåplassen
Statoil, Ringebu Lundes turisthandel
YX Fåvang         Statoil Stai
Jakt og våpen, Fåvang                              Skjerdingen høgfjellshotell
Bunnpris, Fåvang


Selvbetjeningskasser
Legg en utfylt gjenpart i en av fiskekortkassene og betal innen ei uke:

Krysset Friisvegen-Imsdalsvegen
Fylkesgrensa nede i Imsdalen
Saubuvegen

 

RINGEBUKORTET - STANGFISKE I RINGEBU KOMMUNE:

Fjellstyret administrerer også ordningen med felles stangfiskekort i Ringebu. Med et par unntak (Lille Hirsjøen og Kroktjønn) gjelder dette kortet for stangfiske i alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune.

Internett:
Inatur
Mobil: SMS

Kortselgere

G-sport Ringebu Fåvang jakt og våpen
Statoil Ringebu YX Fåvang
Ringebu skysstasjon Bunnpris Fåvang
Elstad camping Kvitfjell Booking
Lundes turisthandel            Friisvegen turistsenter Måsåplassen
Spidsbergseter Resort Rondane                 Skjerdingen høgfjellshotell
Venabu fjellhotell

 

 

 

Garnfiske for alle på Flaksjøen

Innenbygdsboende kunne til og med 2014 fiske gratis med garn på Flaksjøen. Fra og med 2015 må også innenbygds løse fiskekort for faststående redskap (garn) når de skal fiske med garn på Flaksjøen.

Det er også åpnet for garnfiske for utenbygdsboende, mot løsing av fiskekort for faststående redskap.

Les mer …