Ringebu fjellstyre

Ringebu fjellstyre forvalter de tre statsallmenningene i Ringebu, på til sammen 560.000 da. Disse er Ringebu Østfjell statsallmenning på 355.000 da, Imsdalen statsallmenning på 110.000 da og Hirkjølen statsallmenning på 95.000 da. Den sørlige delen av Rondane nasjonalpark strekker seg etter utvidelsen i 2005 inn i de nordlige delene av statsallmenningene i Ringebu.