ryperapportenMed bakgrunn i takseringsresultatet, tilbakemeldinger fra jaktprøver og gjennomgang av jaktrapporter fra september er det tatt en avgjørelse vedrørende videre jakt f.o.m. 6. oktober 2018.

Rapport fra septemberjakta 2018
I perioden 15.-24. september er det solgt 242 jaktkort. Dette er fordelt på 52 kort til innenbygds (dagskort og sesongkort, med og uten hund) og 190 kort til utenbygds (5-dagerskort, med og uten hund).

Fjellstyret har mottatt rapporter for 181 av 242 løste kort (75 %). Det er meldt inn 256 skutte liryper, 4 harer, 1 rev og 1 ravn. Jegerne har jaktet 459 dager på lirype, som gir 1,8 jaktdager per felte rype, eller 0,6 ryper per jeger per dag. Det er jaktet 2,5 dager og felt 1,4 liryper per innleverte kort. I snitt er det sett 2,7 kull per dag, med en gjennomsnittlig kullstørrelse på 6,9. Av de som har rapportert mener 36 % at bestanden er god, 43 % middels og 21 % dårlig.
Justert for de som ikke har levert jaktrapport er det beregnet ca 340 skutte liryper i de to første periodene. Med utgangspunkt i 15 % uttak av taksert bestand åpnes det for videre jakt i oktober.
 
Lirypejakt i oktober
For utenbygds legges det ut et begrenset antall 5-dagerskort for perioden 6.-10. oktober og dagskort for perioden 11.-31. oktober (med og uten hund). Salget åpner på inatur mandag 1. oktober kl. 0900. Det fordeles 80 stk 5-dagerskort og 250 dagskort på jaktfelt 2 og 3. Felt 1 og treningsfeltet i Remdalen/Brettingsdalen er fredet både for utenbygds og innenbygds.

Link til de ulike korttypene på inatur finnes her:

Felt 2 (Friisvegen)
Felt 3 (Breijordene)

Kvoter
Utenbygds har en totalkvote på 5 liryper i perioden 6.-10. oktober og 1 lirype per dag ved kjøp av dagskort i perioden 11.-31. oktober. Innenbygds som har løst sesongkort fortsetter på sin totalkvote på 15 liryper, ev. 1 lirype per dag ved kjøp av dagskort. 

Innenbygds som ikke allerede har kjøpt kort kan løse dette i lokale butikker.

Dette betyr at lirypejakta stoppes fra og med 1. november 2018, både for innenbygds og utenbygds.

Hvordan kjøpe kort på inatur
- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg først ønsket jaktfelt, så korttype med eller uten hund.
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.
- Salget skjer fortløpende og stoppes automatisk når antallsbegrensningen er nådd.

Treningsfelt
Treningsfeltet for fuglehund i Remdalen/Brettingsdalen åpnes igjen 6. oktober. Det åpnes ikke for rypejakt i dette området. Salg på inatur.

(29. september 2018)