kompasroseFjellstyret behandlet årets småviltjakt i møte 30. august 2018. Under kan du lese mer om vedtatte jakttider, områder og kvoter, samt informasjon om utvidet beitesesong.
Jakttid, område og kvoter

Det åpnes for jakt på lirype og orrfugl i alle tre jaktfeltene i perioden 15.-24. september. Det gjelder allerede tildelte 5-dagerskort til utenbygdsboende. Fritt antall dags- eller sesongkort til innenbygds (for innenbygds gjelder også jakt i snaufjellet på helgedager i perioden 25.9.-5.10.). Lirypejakta stoppes f.o.m 1. oktober i felt 1 (Venabygdsfjellet) og 1. november i felt 2 (Friisvegen) og 3 (Breijordene). Treningsfeltet nord for Friisvegen, i Remdalen og Brettingsdalen, er fortsatt fredet for lirypejakt. Der kan det løses treningskort før og under jakta.

For utenbygds settes en totalkvote på 5 liryper per jeger per 5-dagersperiode. For innenbygds som løser dagskort settes en kvote på 1 lirype per jeger per dag, mens for sesongkort settes en totalkvote på 15 liryper.

Med utgangspunkt i takseringsresultatet og jaktrapporter for september avgjøres det hvor mange 5-dagerskort som kan legges ut for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober, og dagskort fra 11.-31. oktober, eller så lenge det er tilgjengelige kort innenfor denne perioden. Disse kortene til utenbygdsboende selges på inatur.no. Avgjørelsen offentliggjøres på fjellstyrets hjemmeside så snart tilstrekkelig med jaktrapporter er levert, og eventuelt salg på inatur åpnes 1. oktober.  Innenbygds kort (sesongkort og dagskort) selges som vanlig i lokale butikker.

Øvrig småviltjakt går som normalt i perioden 15.-19. og 20.-24. september og fritt kortsalg i perioden 6.10.-23.12. Det er ledige kort for harejakt med hund i periodene 15.-19. og 20.-24. september.

Les hele saksframstillingen og bakgrunnen for vedtaket her.

Beitedyr
Ellers har det vært en spesielt tørr og varm sommer, med sviktende avlinger. Gjeterlagene i statsallmenningene har derfor vurdert om de skal utvide beitesesongen i høst. Det er noe varierende behov blant brukerne, men de fleste lagene kommer til å ha hovedsank som tidligere år, første eller andre helga i september, med ettersank påfølgende uke.

Ringebu fjellstyre ser at det kan være behov for utvidet sesong på fjellbeite, ogtar tilbakemeldingene fra beitelagene til etterretning. Det planlegges start for småviltjakta som tidligere år, 15. september. Fjellstyret oppfordrer alle jegere til å ta ekstra hensyn til beitedyr i høst, og til å ha forståelse for de beitebrukerne som har behov for å benytte seg av beiteretten sin lengre enn vanlig. Beitelagene oppfordres samtidig, så langt det lar seg gjøre, å få sanket så mye som mulig før elgjaktstart, 25. september.

Les hele saksframstillingen og bakgrunnen for vedtaket her.

Kart: jaktfeltoversikt
Kart småviltjakt 2016