Foto Magnus Ronningen thumbÅrets takseringsresultat for statsallmenningene i Ringebu er klart. Det viser en økning i tetthet og produksjon fra 2017. Langs 146 km takserte kilometer ble det gjort 76 observasjoner med totalt 571 liryper. Det ble funnet mange fine kull. Beregningene gir 12 ryper/km2 og 6 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte torsdag 30. august, og vedtak offentligjøres her på hjemmesiden i etterkant av møtet. Se saksframstilling her.