Velkommen til Ringebu fjellstyre

Fjellstyret forvalter statsallmenningene i Ringebu kommune. På disse sidene finner du informasjon om vårt tilbud innen jakt, fiske og friluftsliv. Ellers legger vi ut nyheter, aktuelle saker og møtereferater. 

Har du tips om stoff eller bilder som kan legges ut på sidene våre, kan dette sendes på e-post eller mobil.

 

Jaktpakke i Ringebu statsallmenninger til salgs

KongsvangenSmåviltkort (5-dagers) med hytte for to personer i perioden 15.-19. september 2016. Det kan jaktes lirype, hare med mer, med eller uten hund. Kontakt fjellstyrekontoret for mer informasjon: tlf 61 28 31 13.

SOLGT! (15. september 2016)

 

Nytt treningsfelt for fuglehund

Kopi av RemdalenFjellstyret vedtok i sak 13/16 å fradele et område i jaktfelt 1 og 2 forbeholdt trening av fuglehund. Treningsfeltet ligger i Remdalen/Brettingsdalen, og avgrenses av Friisvegen i øst, statsallmenningsgrensa i sør, Hirisjøåa i vest og Hirisjøen/fylkesgrensa/Hira i nord. Her er det ikke er det ikke anledning til å jakte lirype, men mot løsing av kort åpnes for trening av fuglehund for innenbygds og utenbygds i perioden 15.-24. september.

Se detaljert kart og kjøp kort på inatur

Sjekk også treningsfeltet på Breijordene/Saubuvegen.

Har du ikke fått jakt i år er dette en god mulighet til å lufte hunden i nydelig rypeterreng! (8. september 2016)

 

Jakt på smårovvilt

Rev2Fjellstyret tilbyr årskort for jakt og fangst på smårovvilt i perioden 1. januar til 23. desember. Kortet koster kroner 50 og kan kjøpes på inatur eller ved henvendelse til fjellstyrekontoret.

Les mer om jaktbare arter, jakttider med mer her.

(7. september 2016)

 

Harejakt med hund for utenbygds

Harejakt thumbRingebu fjellstyre har ledig 5-dagerskort for harejakt med hund for utenbygdsboende, i periodene 15.-19. og 20.-24. september, samt fritt kortsalg i perioden 6.10.-23.12. Både hundefører og eventuelle postjegere må løse kort. Les mer

(2. september 2016)  

 

Referat fra fjellstyremøte onsdag 31. august 2016

kompasroseSe referat her.

 

Småviltjakt 2016

rypeFjellstyret vedtok i møte 31. august å åpne for jakt på lirype og orrfugl i september. Med utgangspunkt i takseringsresultat og jaktrapporter for september avgjøres det om det kan åpnes for ytterligere jakt i perioden 6.-10. oktober. Se mer om kvoter, fredningsområde, rapportering etc under. 

(2. september 2016)

Les mer …

 

Jaktprøve

kompasroseRomerike fuglehundklubb arrangerer 27.-28. august jaktprøve for stående fuglehund på Breijordene. Prøveterrenget er som tidligere år. Se kart her.

Treningsfeltet er stengt disse dagene.

 

Rypetaksering - småviltjakt 2016

Rypetaksering2015Årets takseringsresultater for statsallmenningene i Ringebu er klare. Disse viser en moderat økning i tetthet og produksjon fra 2015. Langs 147 takserte kilometer ble det gjort 79 observasjoner med totalt 358 liryper, hvorav 1/3 voksen fugl. Det ble funnet en del store kull, men også noen mindre, og en del enslig fugl og tomme par. Beregningene gir 6,6 ryper/km2 og 3,2 kyllinger per høne. Kyllingproduksjonen ligger over gjennomsnittet i et langtidsperspektiv.

Årets småviltjakt behandles i fjellstyremøte onsdag 31. august, og vedtak offentligjøres på fjellstyrets hjemmesider i etterkant av møtet. (26. august 2016).     

 

Fjellstyremøte onsdag 31. august 2016, rådhuset kl. 1900

kompasroseSe saksliste her.

 

Treningsfelt for fuglehund

saubuvegenRingebu fjellstyre tilbyr treningsfelt for fuglehund langs Saubuvegen i Ringebu østfjell i perioden 21. august til 24. september. Området er imidlertid stengt for trening 27. -28. august pga jaktprøve. Kort kan kjøpes på inatur eller i lokale butikker i Fåvang (kort legges ut i slutten av neste uke).

Les mer her. (12. august 2016)

 

Friluftsmesse ved Friisbua

Friisbua thumbSøndag 14. august 2016, kl. 1100, avholdes det friluftsmesse med sokneprest Ann Cathrin Tomten ved Friisbua. Etter messa serverer Ringebu sokneråd kirkekaffe og kål. Ta med stol og velkommen til fjells!

(12. august 2016)

 

 

Fjellstyremøter høsten 2016

kompasroseSe møteplan her.

 

Storruse i Nordre Imssjø

ørret NordreImssjø thumbI år sjekker vi fisketilstanden i Nordre Imssjø. Storrusa er plassert sør for gapahuken i Nordre enden, og første tømming vitner om stor fisk av god kvalitet. Mindre fisk flyttes og settes ut i blant annet Åsdalstjønna.

Fiskekort kan kjøpes i lokale butikker, inatur eller SMS.

(29. juni 2016)

 

Ny utleiebåt

Båt I ÅsdalstjFjellstyret har hatt en god del trebåter som har gjort sin tjeneste for allmennheten i nærmere 30 år. Noen fungerer fortsatt, mens andre er modne for utskifting. I dag ble det ny glassfiberbåt på Indre Åsdalstjønn. Vi oppfordrer alle til å behandle båtene med skånsomhet. Trebåter må ligge i vannet for ikke å tørke ut, og glassfiberbåter må dras inn i etablerte støer, slik at disse ikke ligger og slår mot steiner i vannkanten.

Se mer om båtutleie her

(24. juni 2016) Oppdatert 29. juni. I førsteutkastet kom vi i skade for å skrive Indre Breitjønn, Det riktige er Indre Åsdalstjønn.

 

Sommer i fjellet

Norde ImssjIsen gikk på Åsdalstjønna i natt og bjørkeliene grønskes fort. Mye folk i fjellet og i Imsdalen i dag. Utleiebåtene på Imssjøene er klare. Resterende båter klargjøres utover i neste uke.

(4. juni 2016)

 

Friisvegen åpnet

Friisv2Friisvegen er åpnet i dag, fredag 27. mai 2016.

 

Vårløsning i fjellet

Remdalen thumbDet har røynet på snøen i fjellet den siste tiden. Friisvegen er nå brøytet, men grøfter går fulle av vann og veien må tørke før åpning. Isen gikk på på Imssjøene for en uke siden, og nå har nok vannføringen økt betraktelig. Det var diverse hindringer nedover Imsdalen i dag, men ingen problem å kjøre.


Her er noen bilder: Friisbua, Steinsprang, Ormvollen, Stuva
(foto: E. Hagen, K. Hansen).

(23. mai 2016)

 

"Ringebubjørn" overlevde påkjørsel av toget

BjørnehiI april 2015 ble det registrert spor av bjørn og et bjørnehi i Ringebufjellet. Bjørnen hadde tydelig overvintret i tregrensa opp mot Storkletten, i Hirkjølen statsallmenning. DNA-analyser viser at denne bjørnen er den samme som første gang ble registrert i Sør-Trøndelag i 2013. Etter å ha kommet seg etter vinterdvalen i fjor, tok bjørnen seg en tur til Dombås, hvor den i juni ble påkjørt av toget. Funn og analyser av hårprøver fra Åsdalen og Samdalen i september viste at den fremdeles var i live, og tilbake i Ringebu. Les mer her: Rovdata

Bilder fra hiplassen i Storkletten 2015 (foto: Erik Hagen):
Hi, høy stubbing, klør og tannkvessing

 

Trekning reinsjakt 2016

Rein-VangfjelletÅrets villreinkvote i Rondane Sør er på 250 dyr (660 i 2015). Det betyr at Ringebu fjellstyre er tildelt 77 fellingstillatelser, hvorav 70 % er forbeholdt innebygds. Trekningen er nå gjennomført og tilbud kan ventes i posten innen få dager. Trekningslister:

Innenbygdsboende
Utenbygdsboende
Stor-Elvdøler

Les mer …

 

Trekning elgjakt 2016

elg thumbRingebu fjellstyre har i år to ledige terreng for elgjakt, Ringebu østfjell (utenbygds) og Imsdalen Sør (innennbygds). Trekningen er nå gjort og tildelingen er som følger:

Ringebu Østfjell: Erlend Steen Schnell, Nes
Imsdalen Sør: Helge Otto Lien, Ringebu

 Jaktlagene vil få tilsendt tilbud med svarfrist 10. juni.

(13. mai 2016, oppdatert 19. mai.)

 

<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Neste > Siste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL